logotype
เกี่ยวกับองค์กร

 
วันที่ก่อตั้ง  
3 สิงหาคม  พ.ศ. 2548

 ข้อมูลองค์กร

logohome2

ALLIANCE ENGINEERING CENTER CO.,LTD. ทำธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย
สินค้าไฟฟ้าและเครื่องกลโดยครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมการด้านการรับเหมา ติดตั้ง
และการให้บริการแก่ลูกค้าที่ครบถ้วน อาทิ ออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องจักรกล
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสำนักงาน

ในการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง เจริญก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคง บริษัทฯ จึงรวบรวม
แนวทางในการทำงานของบริษัทฯ ในรูปแบบพันธมิตร ทั้งการเตรียมงานด้านต่างๆ อาทิ สินค้าที่จะจัดจำหน่าย
ต้องมีเอกลักษณ์ และชื่อเสียง หรือคุณภาพที่เชื่อถือได้ ทีมงาน (กลุ่มพันธมิตร) ที่มีประสบการณ์ทั้งใน
การขาย การออกแบบ การติดตั้ง การบริการซ่อมบำรุง และจัดหาสินค้าเพื่อบริการให้ลูกค้าตามความต้องการ 

การร่วมลงทุนบริษัทฯ รวบรวมพันธมิตรที่ทำธุรกิจทางด้านวิศวกรรม เป็นธุรกิจที่สัมพันธ์ และสามารถเอื้อ
อำนวย ซึ่งประโยชน์ต่อบริษัทฯ อันหมายถึงการมีเครือข่ายที่รวมผู้เชี่ยวชาญที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ 
เป็นพื้นฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง เพรียบพร้อมไปด้วยความรอบรู้ ในด้านงานวิศวกรรมที่แต่ละคนถนัด
ซึ่งจะนำพาให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมด้วยมาตรการ การทำงาน
แบบ A-L-L-I-A-N-C-E คือ

A Ability

 ทำงานอย่างเต็มความสามารถและสติปัญญา

L Leader

 เป็นผู้นำในด้านการขายและบริการ

L Learnedly

 ค้นคว้าหาความรู้เพื่อการทำงาน

I Integrity

 ร่วมกันทำงานด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

A Adeptness

 ปฏิบัติการอย่างผู้เชี่ยวชาญ

N Nicety

 ทำงานอย่างประณีต แม้รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ

C Creation

 บริหารงานอย่างสร้างสรรค์

E Efficiency

 ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


นโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท แอลไลแอนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร
ด้วยความรอบรู้และเข้าใจในทุกกลไกด้านการตลาดของทีมผู้บริหาร คือ สิ่งชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของ
การจัดการในรูปแบบใหม่ ๆ ของจุดมุ่งหมายทางกลยุทธ์ (Strategic Direction) เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าให้ได้ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุด
ในราคาที่เหมาะสม (Cost Efficient Product) อีกทั้งมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วย
 

Who Online

We have 7 guests online

SEARCH

Calendar

July 2022
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6